Giá Maker (MKR) Hôm Nay Là : $669.36.

Giá Maker Hôm Nay Là : $669.36 với tổng vốn hoá $669.36 M. Giá Maker đã thay đổi 4.37% tăng trong 24h qua.


 • maker
  Maker(MKR)
 • Tỷ giá
  $669.36
 • % 1 giờ
  0.83%
 • % 24 giờ
  4.37%
 • % 7 ngày
  31.95%
 • Vốn hoá
  $669.36 M
 • Giao dịch
  $1.58 M
 • Lượng tiền lưu thông
  1.00 M MKR
 • Thứ hạng
  16

Bạn có thể Trade (Mua Bán hay Lướt Sóng) Ở Sàn Giao Dịch Này

Mua Maker Bán Maker

Thông Tin Chi Tiết Về Đồng Coin Này

Công cụ chuyển đổi tiền

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 Maker (MKR)
=
6,693.58USD

Lịch Sử Giá Coin

Ngày Tỷ giá Giao dịch Vốn hoá
22/02/2018 $964.172 $1.28 M $596.08 M
23/02/2018 $1018.61 $877,210 $629.73 M
24/02/2018 $977.115 $1.34 M $604.08 M
25/02/2018 $1002.13 $750,457 $619.54 M
26/02/2018 $1029.04 $628,165 $636.18 M
27/02/2018 $1060.38 $367,564 $655.56 M
28/02/2018 $1041.11 $313,789 $643.64 M
01/03/2018 $1039.61 $1.03 M $642.72 M
02/03/2018 $1019.29 $1.09 M $630.15 M
03/03/2018 $1000.54 $786,820 $618.56 M
04/03/2018 $957.152 $584,387 $591.74 M
05/03/2018 $970.136 $886,285 $599.77 M
06/03/2018 $947.345 $628,178 $585.67 M
07/03/2018 $855.81 $875,286 $529.09 M
08/03/2018 $834.095 $703,097 $515.66 M
09/03/2018 $829.873 $839,789 $513.05 M
10/03/2018 $788.384 $1.35 M $487.40 M
11/03/2018 $828.11 $768,179 $511.96 M
12/03/2018 $814.118 $834,949 $503.31 M
13/03/2018 $807.948 $720,177 $499.50 M
14/03/2018 $749.694 $657,552 $463.48 M
15/03/2018 $733.225 $671,965 $453.30 M
16/03/2018 $725.161 $709,555 $448.31 M
17/03/2018 $660.81 $234,645 $408.53 M
18/03/2018 $665.553 $748,433 $411.46 M
19/03/2018 $690.897 $452,852 $427.13 M
20/03/2018 $712.984 $481,408 $440.79 M
21/03/2018 $704.171 $150,346 $435.34 M
22/03/2018 $693.262 $124,821 $428.59 M
23/03/2018 $703.651 $51,601 $435.02 M
24/03/2018 $688.099 $78,588 $425.40 M
25/03/2018 $675.166 $66,942 $417.41 M
26/03/2018 $643.183 $208,207 $397.63 M
27/03/2018 $598.387 $135,615 $369.94 M
28/03/2018 $581.966 $187,254 $359.79 M
29/03/2018 $512.809 $2.00 M $317.03 M
30/03/2018 $506.148 $149,822 $312.91 M
31/03/2018 $516.956 $58,826 $319.60 M
01/04/2018 $493.346 $54,615 $305.00 M
02/04/2018 $499.662 $54,137 $308.90 M
03/04/2018 $525.85 $99,949 $325.10 M
04/04/2018 $501.412 $53,957 $309.99 M
05/04/2018 $501.437 $28,598 $310.00 M
06/04/2018 $489.38 $91,860 $302.55 M
07/04/2018 $507.513 $94,357 $313.76 M
08/04/2018 $524.196 $43,615 $324.07 M
09/04/2018 $524.761 $190,698 $324.42 M
10/04/2018 $559.717 $243,617 $346.03 M
11/04/2018 $587.857 $852,979 $363.43 M
12/04/2018 $660.065 $170,461 $408.07 M
13/04/2018 $696.995 $408,479 $430.90 M
14/04/2018 $723.251 $162,010 $447.13 M
15/04/2018 $765.152 $176,755 $473.04 M
16/04/2018 $735.873 $227,710 $454.94 M
17/04/2018 $751.336 $154,779 $464.50 M
18/04/2018 $772.378 $492,536 $477.51 M
19/04/2018 $846.828 $441,095 $523.53 M
20/04/2018 $911.581 $180,361 $563.56 M
21/04/2018 $901.114 $191,701 $557.09 M
22/04/2018 $931.786 $242,338 $576.06 M
23/04/2018 $925.06 $521,049 $571.90 M
24/04/2018 $1038.48 $1.42 M $642.02 M
25/04/2018 $927.958 $1.31 M $573.69 M
26/04/2018 $1010.08 $543,910 $624.46 M
27/04/2018 $1009.24 $139,691 $623.94 M
28/04/2018 $1059.23 $173,801 $654.85 M
29/04/2018 $1067.44 $594,872 $659.92 M
30/04/2018 $1047.14 $133,499 $647.37 M
01/05/2018 $1038.07 $97,104 $641.76 M
02/05/2018 $1035.61 $161,586 $640.24 M
03/05/2018 $1140.06 $265,701 $704.82 M
04/05/2018 $1152.01 $366,756 $712.20 M
05/05/2018 $1165.67 $1.02 M $720.65 M
06/05/2018 $1062.45 $1.02 M $656.84 M
07/05/2018 $1011.63 $218,048 $625.42 M
08/05/2018 $1022.24 $122,888 $631.98 M
09/05/2018 $1026.93 $153,684 $634.88 M
10/05/2018 $1079.76 $2.06 M $667.54 M
11/05/2018 $972.122 $503,291 $600.99 M
12/05/2018 $935.809 $279,053 $578.54 M
13/05/2018 $996.575 $211,940 $616.11 M
14/05/2018 $957.925 $477,674 $592.22 M
15/05/2018 $922.964 $324,929 $570.60 M
16/05/2018 $893.751 $200,191 $552.54 M
17/05/2018 $870.841 $61,743 $538.38 M
18/05/2018 $904.062 $55,882 $558.92 M
19/05/2018 $889.186 $176,661 $549.72 M
20/05/2018 $921.169 $357,847 $569.49 M
21/05/2018 $911.861 $120,624 $563.74 M
22/05/2018 $856.811 $523,542 $529.70 M
23/05/2018 $765.276 $1.30 M $473.11 M
24/05/2018 $776.884 $249,901 $480.29 M
25/05/2018 $770.515 $260,985 $476.35 M
26/05/2018 $772.35 $70,392 $477.49 M
27/05/2018 $769.629 $394,731 $475.81 M
28/05/2018 $704.841 $223,285 $435.75 M
29/05/2018 $742.382 $152,466 $458.96 M
30/05/2018 $737.972 $96,711 $456.23 M
31/05/2018 $749.127 $104,297 $463.13 M
01/06/2018 $766.244 $110,493 $473.71 M
02/06/2018 $787.703 $256,644 $486.98 M
03/06/2018 $803.504 $89,185 $496.75 M
04/06/2018 $791.204 $125,649 $489.14 M
05/06/2018 $796.94 $514,892 $492.69 M
06/06/2018 $795.539 $454,448 $491.82 M
07/06/2018 $794.157 $297,141 $490.97 M
08/06/2018 $787.428 $42,176 $486.81 M
09/06/2018 $796.735 $49,210 $492.56 M
10/06/2018 $678.931 $145,801 $419.73 M
11/06/2018 $687.604 $155,958 $425.10 M
12/06/2018 $649.423 $108,408 $401.49 M
13/06/2018 $601.981 $298,218 $372.16 M
14/06/2018 $615.481 $400,536 $380.51 M
15/06/2018 $579.075 $251,593 $358.00 M
16/06/2018 $557.57 $371,833 $344.71 M
17/06/2018 $537.384 $144,293 $332.23 M
18/06/2018 $557.98 $155,114 $344.96 M
19/06/2018 $563.485 $90,281 $348.36 M
20/06/2018 $570.412 $144,858 $352.64 M
21/06/2018 $571.753 $32,542 $353.47 M
22/06/2018 $527.643 $130,492 $326.20 M
23/06/2018 $536.841 $31,903 $331.89 M
24/06/2018 $509.312 $57,163 $314.87 M
25/06/2018 $523.523 $85,967 $323.66 M
26/06/2018 $484.953 $313,917 $299.81 M
27/06/2018 $494.435 $30,234 $305.67 M
28/06/2018 $489.659 $49,809 $302.72 M
29/06/2018 $523.257 $93,449 $323.49 M
30/06/2018 $529.807 $114,653 $327.54 M
01/07/2018 $534.692 $118,747 $330.56 M
02/07/2018 $565.687 $259,812 $349.72 M
03/07/2018 $545.458 $93,249 $337.22 M
04/07/2018 $547.405 $62,852 $338.42 M
05/07/2018 $548.948 $71,785 $339.37 M
06/07/2018 $547.281 $90,626 $365.71 M
07/07/2018 $566.546 $78,250 $378.58 M
08/07/2018 $571.631 $65,319 $381.98 M
09/07/2018 $569.687 $65,462 $380.68 M
10/07/2018 $553.259 $145,042 $369.70 M
11/07/2018 $570.054 $167,174 $380.93 M
12/07/2018 $546.912 $312,933 $365.46 M
13/07/2018 $557.426 $149,481 $372.49 M
14/07/2018 $557.657 $151,213 $372.64 M
15/07/2018 $574.312 $368,991 $383.77 M
16/07/2018 $594.165 $303,776 $397.04 M
17/07/2018 $668.777 $754,442 $446.90 M
18/07/2018 $648.826 $1.09 M $433.56 M
19/07/2018 $618.737 $756,534 $413.46 M
20/07/2018 $603.332 $509,158 $403.16 M
21/07/2018 $623.48 $503,114 $416.63 M
22/07/2018 $608.165 $264,530 $406.39 M
23/07/2018 $610.323 $439,273 $407.83 M
24/07/2018 $641.632 $392,016 $428.76 M
25/07/2018 $645.422 $610,406 $431.29 M
26/07/2018 $632.424 $360,588 $422.60 M
27/07/2018 $650.551 $120,499 $434.72 M
28/07/2018 $632.025 $19,444 $422.34 M
29/07/2018 $652.582 $41,826 $436.07 M
30/07/2018 $636.958 $173,377 $425.63 M
31/07/2018 $609.888 $121,644 $407.54 M
01/08/2018 $593.397 $45,922 $396.52 M
02/08/2018 $585.48 $166,338 $391.23 M
04/08/2018 $555.109 $178,589 $370.94 M
05/08/2018 $549.301 $160,868 $367.06 M
06/08/2018 $567.556 $161,078 $379.26 M
07/08/2018 $542.893 $151,586 $362.78 M
08/08/2018 $513.322 $295,751 $343.02 M
09/08/2018 $512.061 $599,297 $342.17 M
10/08/2018 $513.233 $233,291 $342.96 M
11/08/2018 $472.035 $363,778 $315.43 M
12/08/2018 $466.516 $693,556 $311.74 M
13/08/2018 $475.105 $189,090 $317.48 M
14/08/2018 $415.448 $410,445 $277.61 M
15/08/2018 $405.059 $736,938 $270.67 M
16/08/2018 $406.954 $435,837 $271.94 M
17/08/2018 $425.503 $488,848 $284.33 M
18/08/2018 $447.17 $412,166 $298.81 M
19/08/2018 $432.932 $91,434 $289.30 M
20/08/2018 $458.906 $481,151 $306.65 M
21/08/2018 $426.525 $164,061 $285.02 M
22/08/2018 $427.919 $113,016 $285.95 M
23/08/2018 $414.201 $293,213 $276.78 M
24/08/2018 $432.114 $222,672 $288.75 M
25/08/2018 $438.888 $200,566 $293.28 M
26/08/2018 $438.405 $250,291 $292.95 M
27/08/2018 $428.922 $117,819 $286.62 M
28/08/2018 $454.716 $252,949 $303.85 M
29/08/2018 $461.003 $220,049 $308.06 M
30/08/2018 $448.477 $309,733 $299.68 M
31/08/2018 $441.965 $181,196 $295.33 M
01/09/2018 $446.229 $52,542 $298.18 M
02/09/2018 $486.047 $437,786 $324.79 M
03/09/2018 $514.325 $475,358 $343.69 M
04/09/2018 $473.9 $104,818 $316.67 M
05/09/2018 $469.691 $64,018 $313.86 M
06/09/2018 $398.296 $319,383 $266.15 M
07/09/2018 $393.724 $178,441 $263.10 M
08/09/2018 $391.343 $205,444 $261.51 M
09/09/2018 $349.462 $376,964 $233.52 M
10/09/2018 $341.902 $298,191 $228.47 M
11/09/2018 $338.031 $62,930 $225.88 M
12/09/2018 $328.759 $273,012 $239.41 M
13/09/2018 $325.126 $467,600 $236.77 M
14/09/2018 $353.676 $198,711 $257.56 M
15/09/2018 $413.755 $1.03 M $301.31 M
16/09/2018 $429.57 $369,554 $312.82 M
17/09/2018 $422.146 $168,567 $307.42 M
18/09/2018 $385.096 $371,198 $280.44 M
19/09/2018 $437.208 $1.36 M $318.39 M
20/09/2018 $406.528 $681,276 $296.04 M
21/09/2018 $417.216 $1.59 M $303.83 M
22/09/2018 $438.975 $1.13 M $319.67 M
23/09/2018 $454.648 $107,751 $331.09 M
24/09/2018 $469.993 $79,936 $342.26 M
25/09/2018 $443.884 $608,542 $323.25 M
26/09/2018 $438.804 $664,530 $319.55 M
27/09/2018 $448.02 $305,752 $326.26 M
28/09/2018 $479.371 $325,173 $349.09 M
29/09/2018 $470.695 $373,931 $342.77 M
30/09/2018 $493.063 $162,309 $359.06 M
01/10/2018 $495.093 $120,700 $360.54 M
02/10/2018 $495.56 $236,104 $360.88 M
03/10/2018 $493.443 $1.06 M $359.34 M
04/10/2018 $504.268 $1.79 M $367.22 M
05/10/2018 $531.56 $1.45 M $387.10 M
06/10/2018 $621.823 $860,358 $452.83 M
07/10/2018 $638.771 $1.59 M $465.17 M
08/10/2018 $631.926 $528,107 $460.19 M
09/10/2018 $773.805 $4.14 M $563.51 M
10/10/2018 $739.18 $915,201 $538.29 M
11/10/2018 $650.455 $2.20 M $473.68 M
12/10/2018 $637.044 $1.37 M $463.91 M
13/10/2018 $651.794 $394,310 $474.65 M
14/10/2018 $645.348 $121,767 $469.96 M
15/10/2018 $640.414 $146,035 $466.37 M
16/10/2018 $677.848 $516,757 $493.63 M
17/10/2018 $693.735 $1.37 M $505.20 M
18/10/2018 $643.498 $612,926 $468.61 M
19/10/2018 $664.728 $697,186 $484.07 M
20/10/2018 $676.745 $583,433 $492.82 M
21/10/2018 $678.993 $129,432 $494.46 M
22/10/2018 $669.471 $380,428 $487.53 M
23/10/2018 $676.309 $353,499 $492.51 M
24/10/2018 $670.466 $281,744 $488.25 M
25/10/2018 $680.4 $609,279 $495.49 M
26/10/2018 $653.878 $263,581 $476.17 M
27/10/2018 $626.168 $303,248 $455.99 M
28/10/2018 $624.062 $450,462 $454.46 M
29/10/2018 $612.987 $184,161 $446.39 M
30/10/2018 $626.024 $686,014 $455.89 M
31/10/2018 $620.306 $520,477 $451.72 M
01/11/2018 $597.905 $239,179 $435.41 M
02/11/2018 $629.994 $401,735 $458.78 M
03/11/2018 $617.695 $194,349 $449.82 M
04/11/2018 $619.657 $115,638 $451.25 M
05/11/2018 $658.793 $526,048 $479.75 M
06/11/2018 $659.347 $202,071 $480.15 M
07/11/2018 $650.252 $547,944 $473.53 M
08/11/2018 $673.147 $526,153 $490.20 M
09/11/2018 $652.078 $571,344 $474.86 M
10/11/2018 $656.538 $412,303 $478.11 M
11/11/2018 $697.331 $640,678 $507.82 M
12/11/2018 $706.334 $1.31 M $514.37 M
13/11/2018 $685.626 $699,329 $499.29 M
14/11/2018 $684.704 $798,186 $498.62 M
15/11/2018 $564.192 $1.82 M $410.86 M
16/11/2018 $569.416 $1.90 M $414.66 M
17/11/2018 $569.2 $895,097 $414.51 M
18/11/2018 $575.279 $573,775 $418.93 M
19/11/2018 $544.252 $827,546 $396.34 M
20/11/2018 $401.54 $2.96 M $292.41 M
21/11/2018 $416.838 $2.97 M $303.55 M
22/11/2018 $452.384 $292,813 $329.44 M
23/11/2018 $388.812 $766,135 $283.14 M
24/11/2018 $375.258 $515,272 $273.27 M
25/11/2018 $329.394 $675,510 $239.87 M
26/11/2018 $318.376 $1.07 M $231.85 M
27/11/2018 $319.448 $417,807 $232.63 M
28/11/2018 $328.918 $136,442 $239.53 M
29/11/2018 $364.623 $1.14 M $265.53 M
30/11/2018 $378.684505128 $633,925 $275.77 M
01/12/2018 $347.714985596 $439,642 $253.22 M
02/12/2018 $395.259151141 $450,850 $287.84 M
03/12/2018 $387.765443505 $317,336 $282.38 M
04/12/2018 $386.16577216 $454,843 $281.22 M
05/12/2018 $415.148078486 $419,322 $302.32 M
06/12/2018 $365.379012179 $698,093 $266.08 M
07/12/2018 $323.224696674 $916,810 $235.38 M
08/12/2018 $341.893346764 $731,495 $248.98 M
09/12/2018 $345.609186584 $241,525 $251.68 M
10/12/2018 $344.292662328 $345,997 $250.72 M
11/12/2018 $321.686708012 $282,982 $234.26 M
12/12/2018 $331.057343967 $530,089 $241.09 M
13/12/2018 $326.223529931 $536,237 $237.57 M
14/12/2018 $341.535433123 $357,800 $248.72 M
15/12/2018 $339.335022041 $207,689 $247.11 M
16/12/2018 $342.34626827 $33,349 $249.31 M
17/12/2018 $351.314499257 $821,024 $255.84 M
18/12/2018 $377.084602325 $1.51 M $274.60 M
19/12/2018 $442.465757926 $1.45 M $322.22 M
20/12/2018 $428.435735829 $1.18 M $312.00 M
21/12/2018 $433.195576868 $1.32 M $315.47 M
22/12/2018 $429.789103548 $590,593 $312.98 M
23/12/2018 $444.297565367 $1.74 M $323.55 M
24/12/2018 $486.927161887 $1.41 M $354.59 M
25/12/2018 $453.390077265 $731,890 $330.17 M
26/12/2018 $465.700492504 $377,488 $339.14 M
27/12/2018 $454.085034799 $283,543 $330.68 M
28/12/2018 $438.885659445 $236,082 $319.61 M
29/12/2018 $480.813713453 $224,414 $350.14 M
30/12/2018 $460.430933825 $341,779 $335.30 M
31/12/2018 $465.747823667 $281,283 $339.17 M
01/01/2019 $440.674011318 $194,035 $320.91 M
02/01/2019 $459.867915096 $253,610 $334.89 M
03/01/2019 $497.219546036 $641,944 $362.09 M
04/01/2019 $499.055227378 $167,196 $363.43 M
05/01/2019 $510.1719918 $326,053 $371.52 M
06/01/2019 $510.308333557 $178,195 $371.62 M
07/01/2019 $518.095931744 $374,944 $377.29 M
08/01/2019 $488.070686039 $482,578 $355.43 M
09/01/2019 $494.779283016 $221,378 $360.31 M
10/01/2019 $495.239167629 $127,200 $360.65 M
11/01/2019 $441.385337458 $409,783 $321.43 M
12/01/2019 $437.100558478 $212,273 $318.31 M
13/01/2019 $436.27315794 $256,505 $317.71 M
14/01/2019 $424.481830658 $248,519 $309.12 M
15/01/2019 $459.531396993 $409,057 $334.64 M
16/01/2019 $433.39194907 $1.15 M $315.61 M
17/01/2019 $442.205345156 $1.12 M $322.03 M
18/01/2019 $451.632689845 $539,343 $328.89 M
19/01/2019 $464.53118767 $613,113 $338.28 M
20/01/2019 $477.542003882 $363,592 $347.76 M
21/01/2019 $443.488444405 $629,573 $322.96 M
22/01/2019 $436.393176878 $7.28 M $317.79 M
23/01/2019 $454.284070359 $4.38 M $330.82 M
24/01/2019 $455.429670247 $15.99 M $331.66 M
25/01/2019 $474.69734869 $16.72 M $345.69 M
26/01/2019 $471.799219676 $35.24 M $343.58 M
27/01/2019 $466.867601529 $45.54 M $339.99 M
28/01/2019 $421.714377883 $4.64 M $307.10 M
29/01/2019 $394.660838125 $890,964 $287.40 M
30/01/2019 $398.469144537 $1.10 M $290.18 M
31/01/2019 $387.796887022 $2.46 M $282.40 M
01/02/2019 $369.58776829 $1.96 M $269.14 M
02/02/2019 $377.780415485 $897,819 $275.11 M
03/02/2019 $372.263016026 $571,271 $271.09 M
04/02/2019 $381.206243776 $426,877 $277.60 M
05/02/2019 $410.261433777 $726,409 $298.76 M
06/02/2019 $391.083146617 $715,804 $284.80 M
07/02/2019 $396.771450552 $386,362 $288.94 M
08/02/2019 $405.710620665 $875,328 $295.45 M
09/02/2019 $441.594473953 $634,370 $321.58 M
10/02/2019 $457.211568541 $325,422 $457.21 M
11/02/2019 $468.176926703 $548,636 $468.18 M
12/02/2019 $484.005362558 $1.07 M $484.01 M
13/02/2019 $511.083126022 $1.61 M $511.08 M
14/02/2019 $552.770490657 $2.40 M $552.77 M
15/02/2019 $523.375004305 $1.41 M $523.38 M
16/02/2019 $503.701103115 $2.06 M $503.70 M
17/02/2019 $514.200408963 $1.50 M $514.20 M
18/02/2019 $554.092447092 $1.10 M $554.09 M
19/02/2019 $574.066782861 $1.58 M $574.07 M
20/02/2019 $624.291197142 $2.15 M $624.29 M
21/02/2019 $654.57182876 $1.60 M $654.57 M
22/02/2019 $641.024706034 $1.48 M $641.02 M
22/02/2019 $666.657055106 $1.54 M $666.66 M
23/02/2019 $669.358198399 $1.58 M $669.36 M